Szczecin. Porozumienie w sprawie budowy terminalu LNG w Świnoujściu

20 sierpnia 2009 r. w siedzibie Polskiego LNG w Szczecinie zostało podpisane porozumienie o współpracy, pomiędzy Polskim LNG , Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Urzędem Morskim w Szczecinie a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Podpisane Porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy stronami, w szczególności zakresy rzeczowe i harmonogramy czasowe poszczególnych podprojektów.

 

W wyniku ich realizacji będzie możliwe ostateczne zakończenie i oddanie do eksploatacji gazoportu w czerwcu 2014 roku.

Zgodnie z porozumieniem Urząd Morski w Szczecinie zobowiązał się do wybudowanie infrastruktury morskiej (infrastruktura zapewniającą dostęp do portu zewnętrznego w Świnoujściu - falochron osłonowy o długości około 3 km, tory podejściowe portu zewnętrznego wraz z obrotnicą i systemem oznakowania nawigacyjnego niezbędnym dla bezpiecznego i bezkolizyjnego ruchu statków LNG)

Natomiast Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podjął się zadania wybudowanie koniecznej dla funkcjonowania terminalu LNG infrastruktury nabrzeża rozładunkowego, spełniającej wymagania techniczne określone w "Założeniach budowlanych dla pirsu". W ramach tego przedsięwzięcia powstaną między innymi stanowisko statkowe, platforma rozładunkowa, platforma technologiczna, łączniki komunikacyjne pomiędzy falochronem osłonowym a w. wym. platformami, a także infrastruktura, umożliwiająca zamontowanie instalacji do przesyłu LNG i poboru wody z morza.

Polskie LNG oraz GAZ-SYSTEM zgodnie z porozumieniem zobowiązały się do współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie i Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w zakresie realizacji zadań, wynikających ze "Specustawy".

 

GAZ-SYSTEM - bezpośrednio lub poprzez koordynatora będzie uzgadniał wszelkie zagadnienia związane z harmonogramem, dotyczącym prac Urzędu Morskiego w Szczecinie i Zarządu Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście.