Stabilny początek tygodnia na rynku walutowym

W piątek złoty umacniał się silnie pod wpływem dobrych nastrojów, jakie zapanowały na rynku po publikacji optymistycznych danych z największych gospodarek Eurolandu oraz samej strefy euro. Wsparło to wzrost indeksów giełdowych w Europie. Dużo lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży domów na rynku wtórnym z USA poprawiły nastroje w czasie sesji amerykańskiej. Wzrosty na parkietach jak zwykle pociągnęły za sobą spadek awersji do ryzyka i umocnienie walut regionu rynków wschodzących. Kurs EUR/PLN zniżkował w piątek pod poziom 4,1000, a USD/PLN spadł do 2,8600.

Dzisiejsze pozytywne zamknięcie giełd azjatyckich oraz optymistyczny początek notowań na parkietach Starego Kontynentu utrzymują notowania złotego na silnym poziomie. Wsparciem dla polskiej waluty może okazać się dzisiejsza cotygodniowa aukcja 52-tygodniowych bonów skarbowych - całkowita wartość nominalna oferty wynosi 1 mld zł.

Dziś również poznamy decyzję Banku Węgier odnośnie stóp procentowych. Oczekuje się kolejnej już obniżki kosztu pieniądza w tym kraju - według przewidywań może wynieść ona 50 pb, sprowadzając główną stopę procentową do poziomu 8%. Decyzja ta nie powinna jednak wywrzeć większego wpływu na notowania walut regionu.

W bieżącym tygodniu z Polski na rynek napłynie sporo danych makroekonomicznych. Najważniejszą publikacją będzie dynamika PKB w drugim kwartale bieżącego roku. Oprócz tego poznamy również sprzedaż detaliczną i stopę bezrobocia w lipcu. Dane te napłyną na rynek w piątek. W środę natomiast zakończy się comiesięczne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych. RPP najprawdopodobniej nie zmieni kosztu pieniądza.

Największą wagę uczestnicy rynku przywiązują do piątkowych danych o PKB, zatem do momentu tej publikacji, czyli przez większość tygodnia, nastroje na polskim rynku walutowym powinny pozostawać pod wpływem sytuacji na światowych giełdach.

Na zakończenie ubiegłego tygodnia kurs eurodolara odnotował istotny wzrost na fali poprawy nastrojów po lepszych od oczekiwań odczytach indeksów PMI w strefie euro oraz dynamiki sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA. Początek obecnego tygodnia notowania pary walutowej EUR/USD rozpoczęły od lekkiego spadku - na otwarciu sesji europejskiej za jedno euro trzeba było zapłacić 1,4300 dolara. Poranne umocnienie amerykańskiej waluty było w dużym stopniu wywołane realizacją zysków po piątkowych wzrostach kursu EUR/USD. Wpływ na zniżkę eurodolara mogły mieć również informacje, jakie napłynęły z corocznego sympozjum Fed, które odbyło się w sobotę w Jackson Hole. W czasie tego spotkania prezes Rezerwy Federalnej Bena Bernanke stwierdził, że po silnym spowolnieniu gospodarczym w zeszłym roku, obecnie sytuacja w światowej gospodarce ulega stabilizacji, a perspektywy powrotu wzrostu gospodarczego w krótkim terminie wyglądają optymistycznie. Nieco bardziej umiarkowany optymizm prezentował obecny na sympozjum prezes ECB J.C. Trichet. Powiedział on, iż jakkolwiek widoczne są pierwsze sygnały, świadczące o tym, że gospodarka światowa zaczyna wychodzić z recesji, jednak droga do stabilnego wzrostu gospodarczego będzie trudna. Komentarz prezesa ECB nie pozostał bez wpływu sentyment względem euro, czego efektem było poranne umocnienie dolara. Spadek kursu eurodolara został zahamowany wraz z początkiem sesji w Europie. Giełdy Starego Kontynentu rozpoczęły obecny tydzień od solidnych wzrostów co świadczy od tym, że inwestorzy giełdowi wciąż znajdują się pod wpływem dobrych nastrojów i kontynuują zeszłotygodniowe zakupy na rynkach kapitałowych. Sytuacja ta sugeruje, że zwyżkę odnotowywać będzie także kurs EUR/USD, który w tym tygodniu z dużym prawdopodobieństwem może przetestować szczyt z początku sierpnia. Na dziś brak jest zaplanowanych publikacji istotnych danych makroekonomicznych, natomiast w dalszej części tygodnia warto wspomnieć o odczycie indeksu zaufania konsumentów - Conference Board, indeksu instytutu Ifo oraz indeksu zaufania konsumentów Gfk.