Enea: transakcja sprzedaży akcji własnych zgodna z prawem

Enea powołując się na dwie ekspertyzy prawne wyjaśniają, że transakcja sprzedaży akcji własnych była zgodnie z prawem. Wczoraj związkowcy z poznańskiej spółki wystosowali pismo do Stanisława Kluzy - Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, zabiegając o sprawdzenie legalności tej transakcji.

Sporządzone zostały dwie ekspertyzy prawne, które dokładnie pokazują, że akcje mogły zostać sprzedane w ramach transakcji pozasesyjnej, a nie koniecznie umarzane. Otrzymaliśmy również zgodę na sprzedaż tych akcji od naszego doradcy prywatyzacyjnego firmy Credit Suisse i Biura Maklerskiego BZWBK - wyjaśnia Paweł Oboda - rzecznik prasowy ENEA S. A.

Jednocześnie przedstawiciele spółki zwracają uwagę, że w raporcie bieżącym 11 sierpnia 2009 r. wskazano, iż określony w uchwale cel w postaci umorzenia akcji nabytych w ramach stabilizacji ich kursu, wynikał z nieistnienia w chwili podejmowania tej uchwały, odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających Enei wyzbycie się akcji własnych w sposób bardziej uwzględniający jej interesy.

 

W ocenie Enei nie ulega wątpliwości, iż umarzanie akcji nabytych przez spółkę w ramach stabilizacji kursu odbywającej się przy okazji przeprowadzania oferty publicznej tych akcji, nie jest z punktu widzenia interesów spółki rozwiązaniem optymalnym.

 

Jednak biorąc pod uwagę powyższe argumenty, uznać zatem należy, że kierując się dobrze pojętym interesem spółki oraz uwzględniając w tym zakresie stanowisko doktryny prawa sprzedaż tych akcji jest uzasadniona - podkreśla Enea.

Jednocześnie spółka wyjaśnia, że celem sprzedaży akcji własnych nabytych w ramach opcji stabilizacyjnych było pozyskanie środków finansowych w związku z przyspieszeniem inwestycji w odnawialne źródła energii m.in. dotyczące biomasy i energii odnawialnej. Sprzedaż akcji własnych umożliwia ENEA szybkie uruchomienie środków finansowych oraz pozyskanie dodatkowego kapitału potrzebnego do realizacji planów w tym zakresie.