CP Energia ogłosiła wyniki finansowe za I półrocze 2009r.

24 sierpnia 2009r. CP Energia opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2009 roku. Grupa wypracowała dużo lepsze wyniki niż w I półroczu 2008 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2009 roku wyniosły 30 131,6 tys. zł, co oznacza 66 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zachowanie 26 proc. marży brutto pozwoliło na wygenerowanie zysku na wszystkich poziomach działalności. Zysk brutto ze sprzedaży wypracowany przez CP Energię w omawianym okresie wyniósł 7 968,5 tys. zł czyli prawie trzykrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Spółka zanotowała ponadto po raz pierwszy w swojej historii zysk netto za dwa pierwsze kwartały roku, który wyniósł 601 tys. zł.

 

Wskaźnik EBITDA za I półrocze 2009 roku zanotował bardzo znaczący wzrost z poziomu 97,9 tys. zł do 2 782,3 tys. zł co wpływa pozytywnie na sytuację finansową i płynność Spółki. W tym okresie CP Energia wypracowała również po raz pierwszy zysk na działalności gospodarczej na poziomie 1 488,5 tys. zł.

"To półrocze nie było najłatwiejsze dla dystrybutorów gazu. Ze względu na spowolnienie w gospodarce oraz mniejszą różnicę pomiędzy cenami gazu ziemnego, a mediów ropopochodnych, szczególnie w I kwartale (np. LPG, olej opałowy) dynamika przyłączania nowych klientów nie dała nam pełnej satysfakcji. Dotyczy to szczególnie konsumentów LNG. Obecnie ceny ropy zbliżyły się do poziomów, przy których paliwa alternatywne dla gazu przestają być konkurencyjne, co powinno przełożyć się na wyniki naszej Spółki w kolejnych kwartałach.- powiedział Marcin Buczkowski, Prezes CP Energia.

 

- Ponadto na nasze wyniki finansowe korzystnie wpływać będzie oddawanie do eksploatacji kolejnych, realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych."