Coraz mniej czasu na zakup PEC-u w Rudzie Śląskiej

Podmioty zainteresowane zakupem udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej mają czas do 4 września na odebranie "Memorandum informacyjnego o Spółce".

Rudzki samorząd chce w najbliższym czasie, w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia sprzedać ponad 88 proc. udziałów jednego z większych niesprywatyzowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w województwie śląskim.

Główne cele rozpoczętej kilka tygodni temu prywatyzacji to dostosowanie firmy do zmieniających się warunków rynkowych oraz zapewnienie finansowania dla planowanych w najbliższych latach inwestycji. Najważniejszym przedsięwzięciem w tym zakresie jest zapewnienie dostaw ciepła dla rudzkiej dzielnicy Halemba, w sytuacji wypowiedzenia dostawy ciepła przez Południowy Koncern Energetyczny. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej to podmiot przesyłający i dystrybuujący ciepło o mocy zamówionej 181 MW, za pomocą sieci ciepłowniczych o długości 122 km. Działalność wytwórcza ciepła skupiona jest na 42 lokalnych kotłowniach gazowych i olejowych.

Zainteresowane zakupem PEC-u podmioty powinny do 4 września odebrać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska "Memorandum informacyjne o Spółce" zawierające m.in. informacje o jej sytuacji prawnej

 

i ekonomiczno-finansowej firmy, a do 11 września 2009 roku złożyć pisemną odpowiedź na ogłoszenie. Po analizie przesłanych dokumentów firmy, które przedstawią najbardziej atrakcyjne oferty zostaną zaproszone przez właściciela do dalszych negocjacji.

Nominalna wartość udziałów przeznaczonych do zbycia wynosi 13 782 500 zł, natomiast minimalna cena sprzedaży, która oszacowana została w przeprowadzonej tzw. analizie przedprywatyzacyjnej nie jest jawna.