Związkowcy z ENEI sprzeciwiają się odwołaniu przedstawiciela załogi z RN spółki

Związkowcy z ENEI sprzeciwiają się planowanemu odwołaniu przedstawiciela załogi z rady nadzorczej spółki. List w tej sprawie napisali do Jana Burego, Sekretarza Stanu w MSP.

Informacja o tym, że podczas najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Enei, Ministerstwo Skarbu będzie chciało prawdopodobnie usunąć przedstawiciela załogi z rady nadzorczej spółki, podana została przez "Rzeczpospolitą" w dniu 25 sierpnia br.

Związkowcy z poznańskiej spółki określili te plany Ministerstwa jako "zamach na przywileje i prawa pracownicze". W liście do Jana Burego piszą, że podejmowanie w czasie trwania prywatyzacji ENEI działań zmierzających do wyeliminowania z jej organów nadzorczych, posiadających mandat społeczny reprezentantów pracowników jest czynnością niebezpieczną i szkodliwą dla spółki.

Związkowcy zwrócili też uwagę na fakt, że od początku istnienia ENEI, tradycją jest pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej przez jej członka wybranego przez załogę.