Rozpoczyna się program edukacyjny "Zagrzewamy do nauki"

Vattenfall Heat Poland oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami i Business for Society rozpoczynają program edukacyjny "Zagrzewamy do nauki", skierowany do gimnazjalistów, uczniów technicznych szkół średnich oraz studentów kierunków związanych z energetyką na terenie województwa mazowieckiego.

Program powstał w odpowiedzi na analizę obecnej i prognozowanej na najbliższe lata sytuacji na rynku pracy w Polsce. Prognozy TNS OBOP w 2008 r. pokazują, że w 2010 r. polskie przedsiębiorstwa będą potrzebowały 67 tys., a rok później już 76 tys. inżynierów różnych specjalności. W związku z tym organizatorzy zdecydowali się na rozpoczęcie programu, którego celem będzie pokazanie korzyści z edukacji technicznej i rozwoju zawodowego w branży energetycznej, rozwijanie umiejętności ważnych z punktu widzenia przyszłej pracy oraz wsparcie edukacyjne i finansowe najzdolniejszych uczniów szkół technicznych zainteresowanych branżą energetyczną.

"Celem programu jest promowanie świadomego wyboru technicznego kierunku kształcenia oraz rozwijania u młodych ludzi wiedzy i umiejętności ułatwiających znalezienie pracy w przyszłości. Program ma na celu także zwrócenie uwagi młodzieży na możliwości jakie otwiera przed nimi rynek pracy w branży energetycznej" - powiedział Marcin Kasperek, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Uroczysta inauguracja programu edukacyjnego miała miejsce podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2009 r. w dwóch partnerskich szkołach Vattenfall: Zespole Szkół Technicznych nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie oraz Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

W obu szkołach objętych programem powstanie "Koła Energetyka", skupiające uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu energetyki. W programu odbędzie się cykl praktycznych warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół partnerskich oraz wycieczki do warszawskich elektrociepłowni Vattenfall Heat Poland.

W ramach programu sześciu najlepszych uczniów z każdej szkoły partnerskiej otrzyma stypendia ufundowane przez Vattenfall Heat Poland. "Poprzez wyróżnienie najzdolniejszych uczniów techników chcemy nie tylko nagrodzić młodzież za ich aktywność i pracę w minionym roku szkolnym, ale także umożliwić im zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie zainteresowań" - powiedziała Joanna Czyżewska, koordynator programu po stronie Vattenfall Heat Poland.

Projekt edukacyjny "Zagrzewamy do nauki" obejmuje także Program Ambasadorski, w którym będzie uczestniczyło 20 Ambasadorów z dwóch partnerskich szkół średnich: Zespołu Szkół Technicznych nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie i Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu oraz dwóch uczelni: Politechniki Warszawskiej i Politechniki Radomskiej. Ambasadorzy będą objęci stałą opieką mentorów wyłonionych spośród pracowników Vattenfall.

Organizatorzy programu ogłosili konkurs na wykonanie projektu logo programu "Zagrzewamy do nauki" dla uczniów dwóch partnerskich szkół średnich. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę ufundowaną przez organizatorów programu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku października 2009. W trakcie roku szkolnego zorganizowany zostanie także konkurs wiedzowy dla gimnazjalistów.

Wszystkie aktualne informacje na temat wydarzeń programu "Zagrzewamy do nauki" można znaleźć na stronie internetowej www.ZagrzewamyDoNauki.pl, która pełni także rolę platformy komunikacyjnej oraz zbioru informacji branżowych przeznaczonych dla studentów i uczniów średnich szkół technicznych, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą energetyczną.