CEZ Romania kupił turbiny wiatrowe dla elektrowni Fantanele

CEZ Romania podpisał dzisiaj umowę na zakup 101 turbin wiatrowych 2.5xl przeznaczonych na potrzeby projektu Cogealac, drugiego etapu realizacji elektrowni wiatrowej Fantanele. Po ukończeniu obu etapów powstanie największa nabrzeżna elektrownia wiatrowa w Europie.

Po ukończeniu budowy elektrowni Fantanele w 2011 r. jej całkowita moc wyniesie 600 MW. Dostawcą turbin wiatrowych jest GE Energy.

Rząd rumuński stworzył prawo sprzyjające rozwojowi zasobów energii odnawialnej i przyznał subsydia ważnym inicjatywom budowy farm wiatrowych i innych projektów z dziedziny energetyki odnawialnej do 2015 roku. Taka postawa zachęciła inwestorów i deweloperów do realizacji projektów w tym kraju.

Projekty Fantanele i Cogealac realizowane są w rumuńskim regionie Dobrudży, w okręgu Konstanca, który dysponuje największym potencjałem w zakresie energii wiatrowej w całym kraju.