Finansowanie terminalu LNG - warsztaty informacyjne dla banków

7 września 2009 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM we współpracy z PKO BP zorganizował warsztaty informacyjne dla banków zainteresowanych udziałem w konsorcjum finansującym budowę terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 13 dużych banków, w tym: Pekao S.A., Societe Generale, BRE Bank S.A., Bank Handlowy, BGK, BNP Paribas, Caylon, Deutsche Bank, ING, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, West LB.

Podczas spotkania zaprezentowany został stan realizacji budowy terminalu LNG, założenia techniczne projektu, sposób organizacji i zarządzania całym przedsięwzięciem oraz model finansowania inwestycji.

 

Spotkanie było kolejnym elementem całego procesu organizacji finansowania terminalu LNG, koordynowanego przez GAZ-SYSTEM 21 sierpnia 2009 r. zostało podpisane z PKO BP S.A. porozumienie dotyczące organizowania finansowania dla projektu budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, któremu została powierzona rola koordynatora organizacji pierwszego etapu finansowania konsorcjalnego przez banki komercyjne. Bank PKO BP dobierze głównego partnera i kilka banków do konsorcjum.

Po ustaleniu ostatecznego składu konsorcjum i roli poszczególnych banków, konsorcjum będzie kontynuowało prace nad przygotowaniem "mandate letter". Dokument ten będzie wiążący dla uczestników konsorcjum, a jego podpisanie planowane jest do końca bieżącego roku. Ostateczne podpisanie umów i zamknięcie procesu finansowania inwestycji zostanie zakończone w I kwartale 2010 roku, przed wyborem generalnego wykonawcy inwestycji.

Planowane jest, że ok. 30 proc. wartości inwestycji będzie pochodzić ze środków własnych GAZ-SYSTEM, które zostaną wniesione do Polskiego LNG poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. Pozostałe pieniądze będą pochodziły z międzynarodowych instytucji finansowych (EBI oraz EBOiR) oraz banków komercyjnych, które wejdą w skład konsorcjum. Zakłada się także pozyskanie środków unijnych (z tzw. recovery plan).

GAZ-SYSTEM nie wyklucza również finansowania budowy terminalu LNG z udziałem Agencji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Generalnego Realizatora Inwestycji, jeżeli warunki tego finansowania będą atrakcyjne.