W Świdnie otwarto elektrociepłownię opalaną biomasą

W tartaku "Olczyk" w Świdnie w województwie świętokrzyskim otwarto elektrociepłownię opalaną biomasą.

To odnawialne źródło zbudowano w oparciu o kocioł olejowy o mocy 10MWt i turbozespół, o mocy 1,675 MWe, pracujący w cyklu organicznym Rankina (ORC). Energia cieplna w całości wykorzystywana jest pod potrzeby technologiczne tartaku a energia elektryczna zabezpiecza 70% potrzeb własnych.

Realizacja projektu trwała niecały rok. Projekt uzyskał wsparcie z EkoFunduszu i NFOŚiGW w Warszawie.

To dla mnie, jako przedstawiciela branży drzewnej, dywersyfikacja produkcji - mówi Ludwik Olczyk, właściciel tartaku. Najtrudniejszym okazało się przebrnięcie przez zawiłości prawa energetycznego i związanych z nim rozporządzeń. Sprawna realizacja projektu i zastosowanie nowoczesnego rozwiązania technicznego pozwalają na ograniczenie kosztów, co podnosi konkurencyjność tartaku. Dzięki zastosowaniu paliwa będącego pozostałością z procesu produkcji, poprawiło się znacznie bezpieczeństwo energetyczne tartaku, przy jednoczesnym zmniejszeniu szkodliwego oddziaływania na środowisko.