Gazociąg Włocławek - Gdynia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM podpisał z Instytutem Nafty i Gazu (Instytucją Wdrażającą) umowę na dofinansowanie projektu ?Gazociąg Włocławek - Gdynia? w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu "Włocławek - Gdynia" w wysokości ponad 30 mln złotych - prawie 30% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji inwestycji.

Projekt stanowi dokończenie przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową gazociągu wysokiego ciśnienia o długości ok. 252 kilometrów na trasie Włocławek - Gdynia (Wiczlino). Dofinansowanie obejmuje 64 kilometrów gazociągu, w tym wybudowany już odcinek o długości 32 kilometrów. Inwestycja zostanie zakończona w 2011 r.

Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo przesyłu gazu w rejonie Pomorza i umożliwi transport zwiększonych ilości gazu oraz rozwój podmiotów gospodarczych, które swoją działalność opierają na wykorzystaniu gazu ziemnego. Dzięki tej inwestycji nastąpi także ujednolicenie parametrów technicznych sieci przesyłowej od węzła Gustorzyn do rejonu Gdańska i planowanego podziemnego magazynu gazu Kosakowo.