Przyszłość ciepłownictwa decyduje się dzisiaj

Już po raz trzynasty przedstawiciele branży ciepłowniczej spotkali się na corocznym Forum Ciepłowników Polskich, organizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. W hotelu Amber w Międzyzdrojach, ponad pięciuset przedsiębiorców, ludzi nauki oraz przedstawicieli rządu i Urzędu Regulacji Energetyki w dniach 14-16 września dyskutuje nad problemami sektora ciepłowniczego.

Ciepłownictwo czeka na podjęcie szybkich działań legislacyjnych ze strony rządu, regulujących funkcjonowanie branży ciepłowniczej - zaapelował prezes Izby, Jacek Szymczak w trakcie wystąpienia inaugurującego XIII Forum Ciepłowników Polskich. - Dziś właśnie decyduje się kwestia, czy w perspektywie kilku najbliższych lat będzie zapewnione bezpieczeństwo dostaw ciepła systemowego dla 15 milionów Polaków. Decyzje podjęte teraz, będą miały skutek za kilka lat. Musimy zdawać sobie sprawę, że bez natychmiastowego wypracowania, we współpracy z branżą, rozwiązań w zakresie nowego modelu regulacji cen, efektywności energetycznej, czy rozwoju kogeneracji, kondycja ciepła systemowego będzie zagrożona.

Przedsiębiorcy zaapelowali także do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o jak najszybsze wprowadzenie w życie rozporządzeń umożliwiających pozyskanie dofinansowania z UE na modernizację instalacji ciepłowniczych w ramach RPO. Brak odpowiednich aktów wykonawczych blokuje dziś realizację wielu inwestycji, co w dobie kryzysu nabiera dodatkowego wymiaru.