W Wielkiej Brytanii powstaną turbiny wiatrowe niewidoczne dla radarów

Rząd Wielkiej Brytanii szuka pomocy w uzyskaniu do 2020 roku 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowej produkcji. W tym celu ma zostać skonstruowana turbina wiatrowa niewidoczna dla radarów.

W Wielkiej Brytanii ponad połowa planowanych inwestycji w farmy wiatrowe miałaby zostać zlokalizowana na terenach, na których zakłócałaby one ruch lotniczy i pracę radarów należących do systemu obrony narodowej. Obracające się turbiny powodują zakłócenia w pracy systemów radarowych oraz zamazują obraz na ekranach, co utrudnia wykrycie innych obiektów znajdujących się w przestrzeni lotniczej.

Według Brytyjskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (British Wind Energy Association) z powodu wątpliwości wojskowych i cywilnych służb lotniczych wstrzymano projekty mające w przyszłości dostarczyć nawet 4,75 GW energii odnawialnej. Aby umożliwić ich realizację sięgnięto po niestandardowe rozwiązania.

Najciekawsze projekty bazują na wykorzystaniu materiałów pochłaniających promienie radarów, używanych na co dzień przez pojazdy wojskowe, aby zapobiec ich wykryciu. Mogą one występować w postaci gumy, pianki lub specjalnej farby nałożonej na już istniejące turbiny lub wmontowanej w skrzydła wiatraków, przez co farmy wiatrowe staną się niewidoczne dla radarów.

 

Testowane jest również rozwiązanie polegające na specjalnym rozstawieniu farm wiatrowych, które nie powoduje zakłóceń, a także nowoczesne oprogramowanie filtrujące sygnał dochodzący z turbin oraz innowacyjne formy skrzydeł wiatraków, które będą odbijały promienie radarów poza zasięg ich odczytu.

Dostęp do tej technologii, a także przekształcenie jej na potrzeby farm wiatrowych pozyskano dzięki nawiązaniu współpracy ze spółką zbrojeniową BAE Systems.

W projekt zaangażowani są również najważniejsi gracze na rynku energii odnawialnej, włącznie z deweloperami zajmującymi się budową farm wiatrowych, przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Obrony Narodowej, lotniska, Brytyjskie Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Brytyjskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Efekty ich współpracy już widać, gdyż przez ostatnie dwa lata wprowadzono innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na przyłączenie 500 megawatów odnawialnej energii i umożliwią deweloperom zainwestowanie 1 miliarda funtów, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo operacji lotniczych.

"Nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie, pozwalające zniwelować wpływ farm wiatrowych na systemy radarowe. Każde geograficzne zestawienie farmy wiatrowej i radaru będzie wymagało innego projektu. Dlatego zaczęliśmy prowadzić systematyczne analizy techniczne, które pozwolą na jak najbardziej ekonomiczne rozwiązania. Stworzenie procesu, w którym problemy mogą być rozwiązane w tak wszechstronny sposób tworzy okazję do szybszego i bardziej efektywnego wprowadzenia aplikacji dla farm wiatrowych. Bez naszej działalności, wiele projektów budowy farm wiatrowych nie byłoby możliwych do zrealizowania, co z kolei utrudniłoby rządowi Wielkiej Brytanii wypełnienie do 2020 roku celów związanych z energią odnawialną" - powiedział Jon Mills, Dyrektor Strategiczny BAE Systems Integrated System Technologies.