Zakończono pierwszy etapu konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

15 września br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło przyjmowanie ofert w konkursie na wykonanie zadań badawczych w ramach strategicznych programów dotyczących odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych technologii w budownictwie oraz sieciowego systemu informacyjnego dla nauki, techniki i dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Po raz pierwszy, w celu skonsolidowania środowisk naukowego i przemysłowego na rzecz współpracy w kluczowych dla kraju dziedzinach gospodarki, w wyniku ustanowienia Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdefiniowało zadania oraz ogłosiło konkursy wysokobudżetowych programów strategicznych: 300 mln zł na program "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii", do wykorzystania w ciągu 5 lat, 60 mln zł na strategiczny program "Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej", do wykorzystania w ciągu 3 lat oraz 30 mln zł na projekt strategiczny "Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków".

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród placówek naukowo-badawczych, przedsiębiorstw, konsorcjów i sieci naukowych. Wpłynęło w sumie 20 ofert. Najwięcej w zadaniach dotyczących energii i nowych technologii w budownictwie.