Wicepremier Pawlak w Szwecji o energetyce

Udział w targach bioenergetycznych World Bioenergy Clean Vehicles and Fuels, spotkania z działaczami Polsko-Szwedzkiej Platformy Energii Odnawialnej oraz wsparcie misji gospodarczej czołowych polskich przedsiębiorstw działających w obszarze biopaliw to główne celei wczorajszej wizyty wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka w Szwecji.

Podczas wizyty wicepremier Waldemar Pawlak odwiedził wystawę World Bioenergy. Clean Vehicles and Fuels i wziął udział w inauguracyjnej konferencji. Wicepremier Pawlak, przedstawił główne kierunki i możliwości rozwoju sektora paliw odnawialnych w Polsce. Zwrócił uwagę, że firmy inwestujące w odnawialne źródła energii w naszym kraju mogą odnieść duży sukces gospodarczy.

 

- Będziemy szukać w Polsce takich rozwiązań, które ułatwią zagranicznym przedsiębiorcom rozwój produkcji biopaliw w naszym kraju - zapewnił.

 

- Chcemy umożliwić wykorzystanie produktów rolniczych i odpadów komunalnych - dodał.

Wice szef polskiego rządu wspólnie z wicepremier Szwecji Maud Olofsson spotkał się także z działaczami Polsko-Szwedzkiej Platformy Energii Odnawialnej. Podkreślił rolę administracji obydwu krajów w promocji nowoczesnych technologii, które pozwolą ograniczyć emisję CO2. Wicepremierzy Polski i Szwecji zadeklarowali dalsze wsparcie dla tej inicjatywy. Po stronie polskiej działania grupy nadal koordynować będzie Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, a po stronie szwedzkiej Uniwersytet w Lund.

W czasie rozmów dwustronnych z Wicepremier Olofsson, Wicepremier Pawlak zaproponował stronie szwedzkiej stworzenie wspólnego mechanizmu promocji rozwiązań ekologicznych w motoryzacji. Omówiono także kwestie dotyczące światowego porozumienia klimatycznego w związku z planowaną w grudniu br. Konferencją Klimatyczną Narodów Zjednoczonych w Kopenhadze (COP 15).