ENERGA-OPERATOR nagrodzona za prace pod napięciem

Cenne wyróżnienie na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2009 zdobyła Energa-Operator. Nagrodzono - ujmując rzecz skrótowo - technologię wykonywania prac pod napięciem na liniach przesyłowych 220 kV.

Przedmiotem wyróżnienia jest technologia i urządzenia opracowane przez: Ryszarda Michniewskiego, Zbigniewa Koniecznego, Wiesława Słomińskiego i Tadeusza Kruszyńskiego, zarejestrowane w Urzędzie Patentowym pod numerem P- 387618. Technologia opisuje sposób wymiany izolacji i osprzętu na liniach 220 kV oraz przedstawia zastosowane urządzenia, czyli układ do przejmowania naciągu przewodów linii i układ do transportu montera na potencjał przewodu.

Korzystne dla klientów i przyrody

Prace pod napięciem (w skrócie PPN) polegają na prowadzeniu eksploatacji, remontów i modernizacji sieci bez wyłączania dopływu energii elektrycznej. Służy to przede wszystkim klientom, lecz nieprzerwane dostawy energii elektrycznej korzystne są także dla Operatora. Dzięki PPN sprzedaż energii wzrasta, maleją straty sieciowe.

 

Paradoksalnie, PPN jest metodą zwiększającą bezpieczeństwo pracy elektromonterów. Prace te wymagają od osób przygotowujących stanowiska robocze dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także dokładności i nadzwyczajnej uwagi. Elektromonterzy pracują na podstawie polecenia wykonania pracy i karty technologicznej, która powstaje po dokładnym przeanalizowaniu ryzyka mechanicznego i elektrycznego na konkretnym typie słupa i określonej fazie. Brygadzista oraz elektromonterzy minimalizują ryzyko poprzez ciągłą analizę wykonywanej pracy. Tylko takie podejście do technologii PPN zapewnia jej bezpieczną i efektywną realizację.

 

Stosowanie technologii PPN w eksploatacji sieci to także poprawa w dziedzinie ekologii. Wszelkie wyłączenia linii przesyłowych dla przeprowadzenia prac eksploatacyjnych i remontowych powodują wzrost strat sieciowych w pozostałych liniach systemu przesyłowego. Na pokrycie tych strat należy wytworzyć dodatkową energię elektryczną w elektrowniach. Dodatkowo wyprodukowana energia elektryczna to dodatkowe tony spalonego węgla w elektrowniach. Stosowanie nagrodzonej na ENERGETABIE technologii prowadzi zatem do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, czyli dwutlenku węgla i siarki, tlenków azotu oraz popiołów.

ENERGA liderem w PPN

Na przestrzeni 10 lat jest to już 6 wyróżnienie dla naszej firmy. Wśród wyróżnień, jakie otrzymała ENERGA za rozwijanie tej technologii, znalazły się m.in.: pierwsza nagroda (puchar) Ministra Gospodarki, srebrny i brązowy Medal Targów Bielskich ENERGETAB, dwie nagrody Naczelnej Organizacji Technicznej, dyplom za najlepszy pokaz PPN na liniach 110 kV na Międzynarodowej Konferencji ICOLIM w Bukareszcie, uznanie mediów branżowych. Warto wiedzieć, że im wyższe są poziomy napięć danych linii, tym mniej specjalistów, uprawnionych do dokonywania prac pod napięciem. Choć ENERGA-OPERATOR stosuje PPN na całym obszarze, liderem jest oddział spółki w Toruniu, realizujący prace na wszystkich poziomach napięć, a prace w sieci przesyłowej wykonuje w całej Polsce. Pierwszą pracę w technologii PPN na linii 220 kV wykonali toruńscy energetycy w roku 1992 na linii Grudziądz Węgrowo - Jasiniec.