Projekt ekologiczny "Offset z Tauronem"

W październiku br. Fundacja Aeris Futuro posadzi w trzech miejscach południowej Polski 20 tys. drzew. Eksperci Fundacji odwiedzą także dwa wybrane przez siebie rodzinne domy dziecka i zachęcą je do działań ekologicznych - oszacują emisje dwutlenku węgla czyli tzw. ślad klimatyczny oraz podarują eko-pakiety, wśród których znajdzie się m.in. energooszczędny sprzęt AGD. Projekt wspierany jest przez Grupę Tauron

Pierwsza akcja odbędzie się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego już 8 października. Pod nadzorem leśników z Parku Narodowego, wspólnie z rodzinnym domem dziecka z Gorzanowa oraz uczniami ze Szkoły nr 1 w Szklarskiej Porębie i zaproszonymi gośćmi posadzimy 1000 sadzonek buka. Buki będą podsadzone pod okapem prześwietlonego drzewostanu świerkowego w celu odtworzenia właściwego składu gatunkowego. W miejscu sadzenia rósł w poprzednich stuleciach las bukowy, który wskutek niewłaściwej gospodarki człowieka został wycięty i zastąpiony szybko rosnącym świerkiem obcego pochodzenia. Obecnie drzewostan świerkowy narażony jest na powstawanie szkód od wiatrów i korników. Podsadzenie sadzonkami buka będzie gwarantowało odtworzenie pierwotnego lasu bukowego.

Po zasadzeniu drzew przy znajdującej się nieopodal wiacie, odbędzie się eko-piknik oraz prezentacje nt. projektu w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

Karkonoski Park Narodowy jest jednym z najstarszych polskich parków narodowych i jednym z dwóch utworzonych w Sudetach. Jego zasoby przyrodnicze spowodowały, że uzyskał on uznanie nie tylko w kraju, ale również wśród społeczności międzynarodowych. W roku 2009 Karkonoski Park Narodowy obchodzi 50 lat swojego istnienia.

Zamierzeniem Taurona jest współpraca z organizacją ekspercką - Aeris Futuro na rzecz programu offsetowania - rekompensaty emitowanych przez spółki Grupy Tauron gazów cieplarnianych oraz promowanie tej idei w społeczeństwie.

Planowane akcje sadzenia drzew to część ogólnopolskiego programu CZAS NA LAS, nad którym Honorowy Patronat sprawuje Minister Środowiska, a działania wpisane są w kampanię agendy ONZ ds. Środowiska UNEP. Akcje odbędą się w październiku w trzech Parkach Narodowych: 8 października w Karkonoskim, 13 października w Ojcowskim oraz 16 października w Tatrzańskim Parku Narodowym.