Scentralizowany zakupu energii dla Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Od 1 października br. Opolski Urząd Wojewódzki dokonuje scentralizowanego zakupu energii. Procedurę przetargową poprzedził audyt i optymalizacja parametrów umownych we wszystkich obiektach Urzędu.

Bezinwestycyjne działania przeprowadzone przez Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego w Opolu wspólnie z AM PREDA przyniosły oszczędności sięgające 16 proc. ogółu dotychczasowych kosztów.