Elektrownia szczytowo pompowa w Żydowie będzie pracowała dla OSP

Elektrownia szczytowo pompowa w Żydowie, należąca do Grupy ENERGA, będzie świadczyć usługi regulacyjne na rzecz Krajowego Systemu Energetycznego. Umowę w tej sprawie podpisali PSE Operator i właściciel elektrowni, spółka ENERGA Elektrownie Straszyn.

W trakcie trwania umowy jednostki wytwórcze Elektrowni szczytowo pompowej w Żydowie będą w wyłącznej dyspozycji Operatora Systemu Przesyłowego, co oznacza, że uruchamiane będą na jego żądanie i zgodnie z jego potrzebami.

- Elektrownie szczytowo-pompowe mają zdolność do szybkich zmian trybu pracy oraz zmian obciążenia, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla operatora, który wykorzystuje je do regulacji częstotliwości i mocy w KSE. Dlatego elektrownie te, będąc ważnym narzędziem regulacyjnym, przyczyniają się do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa sieci - wyjaśnia ich znaczenie Andrzej Tersa, prezes spółki ENERGA Elektrownie Straszyn.

ENERGA, w ramach umowy, zobowiązana jest przeprowadzić modernizację liczącej już blisko 40 lat elektrowni. Modernizacja kosztować będzie 175 milionów złotych i potrwa do 2012 roku. W tym czasie elektrownia nie przestanie świadczenia usług regulacyjnych systemowych, zmniejszy się jedynie wielkość mocy regulacyjnych w poszczególnych etapach modernizacji. W efekcie tych prac elektrownia zyska nowy układ przepływowy wraz z turbinami, zmodernizowane zostaną generatory, obwody pierwotne i wtórne elektryczne, instalacje towarzyszące. Wyremontowane zostaną układy wody technicznej i sprężonego powietrza, urządzenia komory wlotowej i rurociągi derywacyjne. Elektrownia otrzyma nowy układ sterowania i nadzoru oraz nowy system diagnostyki stanu maszyn.

Elektrownia w Żydowie (woj. zachodniopomorskie) wybudowana została w latach 1964-1971, jej konstrukcja oparta jest na dwóch naturalnych jeziorach: Kamiennym i Kwiecko, położonymi blisko siebie i mającymi znaczną (około osiemdziesiąt metrów) różnicę poziomów lustra wody, wynikającą z naturalnego ukształtowania terenu, które połączono trzema stalowymi, pięciometrowej średnicy rurociągami. W ciągu sekundy na łopatki turbin kierowanych jest 240 metrów sześciennych wody, dzięki czemu elektrownia może osiągać moc 156 MW w generacji, a w pracy pompowej może pobierać moc około 128 MW. Planowana modernizacja elektrowni poprawi sprawność zarówno pompowania, jak i generacji, a w efekcie - sprawność cyklu.

Modernizacja elektrowni w Żydowie wpisuje się w projekt ENERGA HYDRO - będący częścią programu inwestycyjnego ENERGA EKO - przewidujący rozwój energetyki wodnej poprzez modernizację istniejących już elektrowni i budowę nowych i budowę nowych. W planach inwestycyjnych jest m.in. budowa drugiego stopnia na Wiśle wraz z elektrownią wodną. Największy impuls inwestycyjny w energetykę odnawialną zapoczątkowała Strategia Rozwoju Grupy ENERGA na lata 2009-20015. Zakłada ona intensywny rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej odnawialno-gazowej, czyli elektrowni biogazowych, elektrowni opalanych biomasą, farm wiatrowych oraz lokalnych elektrowni wodnych. Z ok. 30-procentowym udziałem w rynku Grupa ENERGA jest krajowym liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podstawą tej produkcji jest 45 własnych elektrowni wodnych, z których większość znajduje się na Pomorzu, a ich łączna moc przekracza 355 MW. ENERGA współpracuje też z lokalnymi wytwórcami energii odnawialnej, od których - zgodnie z wymogami obowiązującego prawa - odkupuje energię elektryczną. Dzięki temu do sieci dystrybucyjnej Grupy ENERGA przyłączone są inne liczne małe źródła odnawialne: wodne, wiatrowe, biogazowe. Pozwala to spółce realizować globalną strategię na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych. Zielona energia to już blisko 10 proc. prądu dostarczanego przez ENERGĘ do domów milionów jej klientów.