Porozumienie o współpracy pomiędzy LPEC a UMCS i Politechniką Lubelską

16 listopada br. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało umowy o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej i z Politechniką Lubelską.

W obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka umowę podpisali rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Marek Opielak i prezes zarządu LPEC Stanisław Kalinowski. Uroczystość odbyła się w siedzibie LPEC przy ul. Puławskiej

Głównym celem nawiązania współpracy z dwoma największymi lubelskimi uczelniami jest stworzenie lepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy studentom, absolwentom oraz doktorantom.

Umowa gwarantuje odbywanie przez studentów III roku i lat wyższych bezpłatnych praktyk zawodowych w LPEC. Z kolei absolwenci oraz pracownicy naukowi uczelni będą mogli być przyjmowani na staże oraz brać udział w pracach badawczych, związanych z programem studiów. Mają być one nakierowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce, czyli w gospodarce. W pracach tych ma też pomóc wspólne realizowanie nowych inwestycji.

LPEC włączy się także w ustalanie tematyki prac dyplomowych, magisterskich, doktoranckich oraz inżynierskich, które mogłyby być realizowane w ramach obustronnej współpracy pod opieką pracowników UMCS i Politechniki Lubelskiej.

Dodatkowo studenci będą też zapraszani do uczestnictwa w konferencjach i prezentacjach organizowanych przez LPEC. Podmioty będą też współpracować przy organizacji sympozjów i wykładów oraz wspierać uczestnictwo studentów w konkursach wiedzy i rankingach.