Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy dla Gazoprojektu

W środę 4 listopada 2009 roku w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych.

Tegoroczne spotkanie było już XV edycją programu, którego celem jest wyróżnianie firm z Dolnego Śląska, które spełniają kryteria dotyczące zasad etyki i uczciwej konkurencji, oraz mogą pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi i stabilnym zatrudnieniem.

Wyróżnienie to jest dla nas niezwykle istotne, szczególnie w obecnym czasie, gdy na rynku panuje kryzys. Kapituła programu, na której czele stoi marszałek województwa Marek Łapiński Nagrodę, a patronatem jest wojewoda dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, zwraca szczególną uwagę na sytuację finansową spółek oraz stałe podnoszenie produktywności pracy i inwestycje w rozwój innowacyjności firm. Dlatego też uzyskując w tym roku Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy pokazaliśmy, że mimo ciężkiej sytuacji rynkowej nasza firma niezmiennie dąży do podnoszenia jakości, innowacyjności i wydajności pracy.

Wyróżnienie jest dla nas równie ważne ze względu na jego regionalny charakter, ponieważ nasza firma już blisko 60 lat tworzy stabilne miejsca pracy i wpływa na wrocławski rynek pracy. Taki też cel postawili przed sobą założyciele programu, według których firma wyróżniona nagrodą DCG musi zapewniać "istotny wkład w rozwój regionu, tworzenie rynku pracy oraz stanowić wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności". Już po raz czwarty z rzędu, w imieniu Gazoprojektu nagrodę odebrał Prezes Zarządu Karol Kalemba.