Przedstawiciele przemysłu chwalą prezesa URE

Mariusz Swora, prezes URE ma szansę stać się może jedynym przedstawicielem administracji rządowej, który będzie cieszyć się publicznie wyrażanym uznaniem jakiejkolwiek grupy przedstawicieli polskiego przemysłu. FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu przesłało list do premiera Tuska, w którym bardzo wysoko ocenia dotychczasowe wysiłki Prezesa URE na rzecz ochrony interesów odbiorców, kształtowania przejrzystych zasad funkcjonowania rynków paliw i energii oraz racjonalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych.

Działania Prezesa URE mają według 11 branżowych organizacji polskiego przemysłu tworzących Forum fundamentalne znaczenie dla tworzenia wspólnego zliberalizowanego europejskiego rynku energii. Członkowie Forum uważają, że przeciwwagą dla nadmiernej siły rynkowej skonsolidowanych pionowo przedsiębiorstw energetycznych, obok powszechnie lansowanej ich zdaniem i przecenianej zasady TPA, muszą stać się niezależni operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, oraz wyposażeni w niezbędne narzędzia i uprawnienia narodowi regulatorzy.

 

W opinii FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Prezes Mariusz Swora wypełnia powierzone mu obowiązki w sposób odpowiedzialny, rozważny i skuteczny starając się uczynić z funkcji Prezesa URE organ regulacyjny na poziomie europejskim.