PKW - udany mariaż górnictwa i energetyki

W libiąskim Zakładzie Górniczym Janina, należącym do Południowego Koncernu Węglowego (Grupa Tauron), gości premier Donald Tusk. Szef rządu spotyka się z górnikami z okazji ich święta.

Powstały w 2005 r. Południowy Koncern Węglowy jest podmiotem odpowiedzialnym za obszar wydobycia w Grupie Tauron. W jego skład wchodzą dwa zakłady górnicze: Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu.

Pod koniec lat 90. dawna kopalnia Jaworzno, na bazie której powstał ZG Sobieski, zajmowała jedno z ostatnich miejsc w rankingu polskich zakładów wydobywczych. Groźba likwidacji przedsiębiorstwa, a tym samym utraty tysięcy miejsc pracy, była wówczas bardzo realna. Podjęto jednak decyzję o utworzeniu spółki Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III, której udziałowcami zostały Elektrownia Jaworzno III i Nadwiślańska Spółka Węglowa. Energetycy dokapitalizowali spółkę, zaś Nadwiślańska Spółka Węglowa wniosła do niej majątek produkcyjny. W efekcie - po radykalnej restrukturyzacji technicznej i zatrudnienia - oraz dzięki sprawnemu zarządzaniu upadająca kopalnia szybko przekształciła się w nowoczesny i zyskowny podmiot gospodarczy. Pierwszy w Polsce proces integracji górnictwa i energetyki stał się faktem.

W 2003 roku podobny scenariusz powtórzono w należącej do Kompanii Węglowej kopalni Janina w Libiążu. W efekcie powstał Zakład Górniczo-Energetyczny Janina.

W 2005 roku obydwie firmy połączono w jedną spółkę - Południowy Koncern Węglowy. Obecnie PKW jest częścią Grupy Tauron odpowiedzialną za wydobycie węgla. W 2007 roku produkcja węgla handlowego w spółce wyniosła około 4,6 mln ton, a w 2008 r. wzrosła do 5,5 mln ton. Koncern zatrudnia 6 tys. osób. Spółka osiągnęła w 2008 r. 70 mln zysku netto.