Klimatyczny plan dla Warszawy

Warszawa - jako pierwsze miasto w Polsce - przygotowała projekt ?Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku?.

Z przeprowadzonych badań wynika, że emisja CO2 per capita wynosi w Warszawie 6,29 ton rocznie czyli w porównaniu z rokiem 1990 odnotowaliśmy wzrost o 15,5%. M. in. na podstawie tych analiz w listopadzie 2009 r. powstał "Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku" (Sustainable Energy Action Plan).

W wyniku realizacji planu Warszawa ma szansę stać się krajowym leaderem wdrażania programów zrównoważonej polityki energetycznej: ograniczenia zużycia energii, budowy ekologicznego systemu transportowego i rozwoju generacji rozproszonej (OZE) na terenach miejskich.

Po zakończeniu procesu opiniowania wdrożona zostanie procedura uchwalenia Planu przez Radę m. st. Warszawy. Oczekiwany termin uchwalenia planu to luty 2010 roku. Dziś takimi planami może się pochwalić około 40 samorządów w Europie, a prace nad planami (na różnym etapie) trwają w ponad 800. Przygotowywany plan zrównoważonego systemu energetycznego powinien po wdrożeniu przynieść wymierne korzyści miastu i jego mieszkańcom.

Realizacja zaproponowanego planu powinna na koniec 2020 roku spowodować, że:

 

- poziom emisji CO2 przez Warszawę będzie wynosił 80% poziomu emisji CO2 w 2007 roku czyli: 10 362 387 MgCO2/rok;

 

- poziom zużycia energii końcowej przez Warszawę będzie wynosił 80% poziomu zużycia w 2007 roku czyli: 22 715 545 MWh;

 

- co najmniej 15% zużycia energii będzie stanowić energia z OZE;

 

- zostaną zrealizowane działania informacyjne i promocyjne dotyczące poszanowania energii.

Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych w Warszawie jest sektor energetyczny, który stanowi 78% udział w całkowitej emisji. Największy udział w emisji z transportu mają samochody osobowe - ponad 70%. Najmniejszy udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych ma sektor gospodarki odpadami komunalnymi i procesu oczyszczania ścieków komunalnych - w roku 2007 nieco ponad 7%. Jest to jedyny obszar, w którym odnotowano stopniowe zmniejszanie się poziomu emisji gazów cieplarnianych. Wiąże się to głównie ze zrealizowanymi inwestycjami w tym sektorze - rozbudową kompostowni "Radiowo" oraz budową ZUSOK-u.