TOE i PTPiREE przekazały URE wspólny projekt generalnej umowy dystrybucji

TOE i PTPiREE zakończyły wspólne prace nad wzorcem generalnej umowy dystrybucji energii elektrycznej (GUD) i przekazały go do Urzędu Regulacji Energetyki.

Rada Zarządzająca TOE oraz Zarząd i Rada PTPiREE zaakceptowały treść projektu umowy oraz postanowiły przekazać go do swoich członków z rekomendacją do stosowania. Autorzy projektu generalnej umowy dystrybucji uważają, że może być on od zaraz stosowany zarówno przez OSD, jak i sprzedawców energii.