Prezes URE przeszedł od słów do czynów w sprawie Vattenfalla i RWE

Prezes URE wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia zwolnienia z obowiązku zatwierdzania taryf udzielonego przedsiębiorstwom energetycznym w 2007 r. - poinformowała rzeczniczka Urzędu Agnieszka Głośniewska.

Prezes Urzędu skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, który daje regulatorowi możliwość cofnięcia udzielonego wcześniej zwolnienia. Decyzję tę Prezes URE podejmuje w związku z wyrokami Sądu Apelacyjnego w sprawach dotyczących przedsiębiorstw Vattenfall Sales Poland oraz RWE Polska.

Podkreślenia wymaga, że sąd podejmując rozstrzygnięcie w spornych sprawach ograniczył się do kwestii proceduralnych - nie rozstrzygając kwestii konkurencyjności rynku, kluczowej dla pełnej liberalizacji - czytamy w informacji URE. Zdaniem regulatora rynek nadal nie jest konkurencyjny w segmencie odbiorców indywidualnych, co stanowi podstawę dla dzisiejszej decyzji o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do przywrócenia obowiązku taryfowania.

W 2007 roku Prezes URE wydał decyzje zwalniające wszystkich przedsiębiorców sprzedających energię z obowiązku zatwierdzania taryf. Obecny Prezes URE dr Mariusz Swora zmienił te decyzje w ten sposób, że obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia w odniesieniu do odbiorców indywidualnych został utrzymany. Do decyzji tych dostosowali się wszyscy przedsiębiorcy, z wyjątkiem RWE Polska i Vattenfall Sales Poland, które wniosły sprawę do sądu.