Spokojny początek notowań

Dzisiejsza sesja na rynku złotego rozpoczęła się w spokojnych nastrojach - notowania EUR/PLN oscylują wokół poziomu 4,1900, a kurs USD/PLN porusza się w pobliżu 2,9200. Stabilizację obserwujemy również w notowaniach eurodolara oraz na europejskich giełdach.

Dziś o 14.00 bank centralny Węgier ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Większość uczestników rynku oczekuje obniżki kosztu pieniądza o kolejne 50 pb do poziomu 6% - najniższego od 20 lat. Bank, wykorzystując poprawę sentymentu inwestorów względem rynków wschodzących, od czerwca zredukował referencyjną stopę procentową łącznie o 300 pb. Za kolejną obniżką przemawiają m.in. dzisiejsze rozczarowujące dane o sprzedaży detalicznej - spadła ona w październiku o 7,5% r/r, zwiększając dynamikę spadku w porównaniu z wrześniem, kiedy to zniżkowała o 7,3% r/r. Słabo wyglądają również dane o produkcji przemysłowej - pomimo ostatniej pozytywnej rewizji odczytu październikowego, wciąż notuje ona spadki przekraczające 10% r/r.

Jeśli chodzi o wysokość kosztu pieniądza, węgierska gospodarka zajmuje drugie miejsce w Europie po Rumunii. W tym samym czasie stopy procentowe w dwóch zbliżonych do Węgier gospodarkach - Polsce i Czechach znajdują się na poziomach odpowiednio: 3,5% oraz 1%. Narodowy Bank Czech zdecydował się na 25-punktową redukcję stóp w minionym tygodniu. W tygodniu bieżącym natomiast, jak zwykle przed Świętami poznamy decyzję krajowej Rady Polityki Pieniężnej. Ze względu na ostaną zmianę nastawienia Rady z "łagodnego" na "neutralne", nie należy oczekiwać zmiany poziomu stopy referencyjnej.

Dziś z regionu, a także z gospodarki światowej, oprócz decyzji węgierskiego banku centralnego nie napłyną już żadne istotne dane makroekonomiczne. Kierunek notowań złotego będzie więc zależał w głównej mierze od nastrojów panujących na giełdach - te z kolei mogą w dalszym ciągu kontynuować konsolidację, szczególnie biorąc pod uwagę mniejszą przedświąteczna aktywność inwestorów.

Początek tygodnia przyniósł spadek zmienności w notowaniach EUR/USD. W trakcie dzisiejszej sesji azjatyckiej wartość euro względem dolara pozostawała w przedziale 1,4315-1,4360. Wpływu na notowania tej pary walutowej nie miała wypowiedź doradcy chińskiego banku centralnego, który stwierdził, że w długim terminie amerykańska waluta będzie tracić na wartości, natomiast w krótkim okresie powinna pozostawać bez kierunku.

W dalszej części notowań kurs EUR/USD powinien kontynuować konsolidację. Takiemu rozwojowi wydarzeń sprzyjać będzie brak istotnych publikacji makroekonomicznych z największych światowych gospodarek. Ponadto po ostatnich silnych zmianach, notowaniom euro względem dolara z pewnością należy się chwila uspokojenia.

Nieco ciekawsze sesje na rynku walutowym będziemy prawdopodobnie obserwować w kolejnych dniach, m.in. z uwagi na to, że na rynek napłynie kilka istotnych informacji makroekonomicznych. Poznamy m.in. dane z rynku nieruchomości USA oraz odczyt dynamiki zamówień na dobra trwałego użytku z tego samego kraju. Zostaną również przedstawione finalne szacunki dynamiki PKB Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii za III kw. Te ostatnie wskaźniki, z uwagi na to, że zwykle nieznacznie różnią od prognoz mogą mieć jedynie ograniczony wpływ na notowania walut. Zmienność na rynku walutowym w najbliższych dniach może ograniczać perspektywa zbliżających się Świąt.

Jutro będzie miało miejsce dość ważne wydarzenie dla notowań ropy naftowej. OPEC podejmie decyzję w sprawie wielkości wydobycia. Limity produkcji ropy prawdopodobnie pozostaną na dotychczasowym poziomie, co nie powinno mieć wpływu na notowania surowca, inwestorzy będą jednak śledzić z uwagą wskazówki na temat ewentualnych kolejnych decyzji. Dzisiaj notowania ropy Brent kształtują się w pobliżu 74,00 USD za baryłkę - ok. 3 USD ponad minimami z bieżącego miesiąca.