Kampania "Śmieci do śmietnika, choinki do lasu"

Ruszyła II edycja kampanii "Śmieci do śmietnika, choinki do lasu". Celem kampanii jest upowszechnienie zwyczaju poświątecznej zbiórki choinek i uświadomienie społeczeństwu, znaczenia odnawialnych źródeł energii (OZE). Zadaniem kampanii jest również przekonanie Polaków, że odnawialne źródła energii są przyjazne człowiekowi i środowisku.

"Pierwsza w Polsce lokalna zbiórka choinek z przeznaczeniem na biomasę okazała się sporym sukcesem. Udało się zebrać około 500 choinek.

Najważniejsze jednak jest to, że dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 36 z Tychów miały okazję zobaczyć jak przerobić wyrzucone drzewka na biomasę i dowiedzieć się więcej na temat odnawialnych źródeł energii. Akcja miała nie tylko charakter edukacyjny, ale również przyniosła realny efekt, tzn. 22 kwietnia w Dniu Ziemi zostały dzieciom przekazane sadzonki nowych choinek. Tegoroczną akcję chcemy jeszcze bardziej nagłośnić i rozszerzyć jej zakres. Liczymy na to, że w II edycji kampanii uda nam się zebrać więcej drzewek i że do realizacji kampanii włączą się samorządy miast. Tak jak w I edycji, połowę środków ze sprzedaży biomasy przeznaczymy na zakup sadzonek" - powiedział Jarosław Rak.

Organizatorem kampanii jest producent biomasy firma Poli Trade Polska Sp. z o.o., a zbiórka choinek będzie prowadzona m.in. przy udziale Szkoły Podstawowej nr 48 z Katowic.