Klaster 3x20: nowa strona internetowa - bardziej przejrzyste okno na świat

"Klaster" jest spolszczeniem angielskiego słowa "cluster", które oznacza połączenie wielu jednostek w jeden większy zbiór. Od zawsze twierdzono, że działając razem łatwiej czegoś dokonać, niż walcząc w pojedynkę. To właśnie jest przyczyną powstania Konsorcjum Klaster 3x20, które ma przyczynić się do wypełnienia przez Polskę postanowień pakietu energetycznego 3x20.

Kilka słów o Klastrze 3x20

Klaster 3x20 jest konsorcjum ukierunkowanym na koordynację rynkową podmiotów działających na rzecz realizacji unijnego pakietu energetycznego 3x20.

Podmioty te wywodzą się z mocno zróżnicowanych środowisk - od akademickich, poprzez biznesowe, aż do samorządowych.

Klaster skupia:

 

- innowacyjne przedsiębiorstwa (małe i średnie),

 

- uczelnie,

 

- gminy (z uwzględnieniem odpowiedzialności gmin za założenia do planów zasilania w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe oraz za zarządzanie kryzysowe),

 

- gminy rolnicze (rozwijające rolnictwo energetyczne),

 

- dostawców technologii energetyczno-ekologicznych,

 

- dostawców urządzeń dla innowacyjnej energetyki rozproszonej, odnawialno-gazowej.

Cele klastra

Celem działania Konsorcjum Klaster 3x20 jest promocja, wdrażanie i upowszechnianie w Polsce celów nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej "3x20" poprzez:

 

- transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów Unii Europejskiej oraz upowszechnienie dobrych przykładów (wdrożeń) w ramach programu "3x20",

 

- rozwój rozproszonej kogeneracji opartej na lokalnych zasobach energii odnawialnej i innowacyjnych technologiach ich wykorzystania, a zwłaszcza na rzecz rozwoju biogazowi rolniczych, wieloletnich plantacji roślin energetycznych i agro-energetyki na obszarach wiejskich,

 

- zmniejszanie energochłonności budynków i procesów produkcyjnych, zwłaszcza poprzez kompleksową termomodernizację budynków w ramach certyfikacji budynków oraz modernizację lokalnych źródeł energii z wykorzystaniem energii odnawialnej i innowacyjnych technologii,

 

- promocję innowacji zmniejszających emisje CO2 do atmosfery,

 

- rozwój edukacji ekologicznej w gminach,

 

- eliminowanie barier hamujących rozwój energetyki odnawialnej,

 

- zrzeszanie podmiotów, które działają w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, celem ich konsolidacji w projektach związanych z OZE,

 

- uczestnictwo w organizacji wydarzeń związanych z OZE np.: Forum Ekoenergetyczne Polkowice, Konwersatorium Inteligentna Energetyka, Projekt Dydaktyczny: Realizacja celów pakietu 3x20 w mieście/gminie wiejskiej.

Okno na świat, czyli kilka słów o nowej stronie Klastra 3x20

Klaster nie tylko skupia w swoim środowisku sympatyków OZE, ale jest również płaszczyzną wymiany informacji między nimi. Dzięki stronie internetowej informujemy Państwa o wszystkim co istotne i związane z Odnawialnymi Źródłami Energii. Materiał który zamieszczamy ma być dla Państwa źródłem informacji, ale i zmuszać do przemyśleń i wyrażania własnej opinii.

Nowa strona Klastra 3x20 została stworzona z myślą o jeszcze większej liczbie informacji z dziedziny Odnawialnych Źródeł Energii. Dla Państwa wygody ułatwiliśmy nawigację strony. Umożliwiliśmy także dodawanie przez Państwa komentarzy do poszczególnych artykułów, aby usłyszeć Państwa głos w ważnych naszym zdaniem sprawach.

 

Klaster 3x20 to ludzie, którzy go tworzą i łącząca ich wspólna idea nowej i lepszej energetyki. Nie stójcie Państwo z boku, zajrzyjcie na stronę Klastra 3x20 i dołączcie do nas!

http://klaster3x20.pl/