Związkowcy w spółkach EDF szykują się do strajku

Związki zawodowe z Elektrowni Rybnik oraz pozostałe organizacje związkowe funkcjonujące w siedmiu polskich spółkach energetycznych, należących do francuskiego koncernu EDF International przygotowują się do akcji protestacyjnej.

Przypomninamy, że w zeszłym tygodniu wszystkie związki odrzuciły zaproponowaną przez właściciela wspólną umowę społeczną. Związkowcy uważają, że zapisy tej umowy nie dają pracownikom spółek należących do EDF nawet ułamka gwarancji, jakie dają podobne umowy podpisywane w innych firmach energetycznych w Polsce.

- Co więcej ta umowa zamiast gwarantować pracę i płace, w rzeczywistości jest furtką do przeprowadzenie masowych zwolnień i pozwala pracodawcy swobodnie ograniczać pensje pracowników - powiedział Tadeusz Kukiełka, przewodniczący Solidarności z Elektrowni Rybnik.

- Właściciel po 14 miesiącach trudnych negocjacji po prostu zerwał dialog społeczny. Jego przedstawiciele odeszli od stołu rozmów, pozostawiając nam do podpisania własną wersję umowy. Narzucili nam skandalicznie krótki, 10 -

 

dniowy termin do podjęcia tak ważnej decyzji. My, niezależnie od wywieranej presji czasowej, musimy dokonać niezbędnych konsultacji i analiz - dodaje Kukiełka.

Związkowcy uważają, że przedstawiciele właściciela, jako główną przyczynę zawarcia umowy społecznej wskazali proces konsolidacji kapitałowej spółek, o którym ani związkom, ani też pracownikom nic nie było wiadomo. W właścicielskiej wersji umowy część uzgodnionych wcześniej artykułów została według nich zmieniona, a część z nich wyeliminowano. W zamian wprowadzone zostały zapisy, które nie były przedmiotem negocjacji.

Związkowcy z Elektrowni Rybnik zawnioskowali do przedstawicieli załogi w radzie nadzorczej spółki o pilne zwołanie jej posiedzenia. - Chcemy, by rada oceniła propozycję umowy społecznej przedstawionej przez właściciela, pod kątem zgodności prowadzenia procesu konsolidacyjnego ze zobowiązaniami wynikającymi z polityki społecznej EDF, uzasadnienia ekonomicznego planowanych zmian i ryzyka powstania dużego konfliktu społecznego - mówi Tadeusz Kukiełka.

Strona związkowa z Elektrowni Rybnik wniosła również do rady nadzorczej o podjęcie działań blokujących wdrażanie zmian, do czasu zajęcia przez radę stanowiska w sprawie konsolidacji kapitałowej zakładu z innymi spółkami EDF

 

w Polsce.