Jak zaksięgować fakturę krygującą zmniejszającą wartość sprzedanych towarów za poprzedni rok obrotowy?

Pytanie: Jak zaksięgować fakturę krygującą zmniejszającą wartość sprzedanych towarów za poprzedni rok obrotowy 2008. Rozliczana przeze mnie jednostka ma zamknięte księgi rachunkowe za 2008 r., okazało się, że mam niezaksięgowaną fakturę korygującą wystawioną 31 grudnia 2008 r., która ma wpływ na zmniejszenie wartości sprzedaży towarów (- ). Nie ma ona istotnego wpływu na sprawozdanie za rok obrotowy 2008, więc można ją ująć w 2009 r. w informacji dodatkowej. Na jakie konta księgowe ująć takie zdarzenie?

Odpowiedź: Ma Pani rację, fakturę korygującą, niewywierającą istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, powinna Pani ująć w księgach rachunkowych 2009 r.

Powinna być ona ujęta tak, jak inne faktury korygujące, czyli (prezentuję zapis stornem czerwonym - z minusem):

- Wn Rozrachunki z odbiorcami

- Ma Rozrachunki z tytułu VAT - Korekty VAT należnego

- Ma Przychody ze sprzedaży towarów.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 25 stycznia 2010 r.

Czytaj więcej w www.portalfk.pl