W Elektrowni Kozienice zainstalowany zostanie nowy elektrofiltr

W bloku nr 10 w Elektrowni Kozienice zainstalowany zostanie nowy elektrofiltr. Będzie to największy elektrofiltr działający w Polsce w elektrowni opalanej węglem kamiennym.

Należące do Enei Kozienice są największą w Polsce elektrownią opalaną węglem kamiennym. Jest to jednocześnie elektrownia, w której pracują dwa największe na chwilę obecną bloki energetyczne w Polsce o mocy 500 MW każdy. Blok nr 10 o mocy 500 MW oddany tu został do eksploatacji w 1979 roku i zakończył trwającą od 1972 roku budowę kozienickiej elektrowni.

 

Elektrofiltr jest jednym z urządzeń bloku, którego zadaniem jest wychwytywanie pyłów ze spalin powstających w kotle energetycznym.

Wartość inwestycji to 48 milionów zł.

Elektrofiltr zainstalowany zostanie przez RAFAKO.