Związkowcy z Kozienic chcą wyłączenia elektrowni z GK Enea

W związku z nie wycofaniem z porządku obrad rady nadzorczej Enei mającej się odbyć w dniu 19 lutego br. punktu dotyczącego przyjęcia ?Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2009 - 2015 z perspektywą do 2020 r.? o co wnioskowały związki zawodowe działające w Elektrowni Kozienice, Kolegium Związków Zawodowych GK Enea, grupa posłów na Sejm RP oraz związkowcy z Elektrowni Kozienice postanowili podjąć natychmiastowe działania zmierzające do wyłączenia Elektrowni Kozienice z GK Enea.

Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych opracował analizę prawną przekształceń kapitałowych prowadzących do wyjścia Elektrowni Kozienice z GK Enea. Treść analizy znajduje się w załączeniu.

Wyjście elektrowni Kozienice z GK Enea może przede wszystkim polegać na przeniesieniu całości lub większościowego pakietu akcji elektrowni na Skarb Państwa lub inny podmiot nie należący do grupy (np. inwestora zewnętrznego lub spółkę z udziałem Skarbu Państwa), w tym również na nowo powstałą spółkę. Wyjście z grupy Enea może również polegać na takim zwiększeniu kapitału zakładowego Elektrowni Kozienice, które doprowadzi do marginalizacji roli Enei w tej Spółce.