EnergiaPro dobrą firmą

Początek roku przyniósł rozstrzygnięcie plebiscytu Dobra Firma 2009. Wśród laureatów znalazła się EnergiaPro.

DOBRA FIRMA 2009 to element Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, realizowanego pod patronatem Instytutu Filozofi i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Program ten ma na celu upowszechnienie zasad odpowiedzialnego biznesu w polskich firmach i instytucjach, wskazując jednocześnie liderów w zakresie realizacji założeń CSR. Przedmiotem oceny kapituły konkursu była analiza zaangażowania firm w działalność charytatywną, sponsorską, polityka firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.

Właśnie dzięki tej "dodatkowej" działalności EnergiaPro znalazła się wśród Liderów Społecznej Odpowiedzialności. Choć głównym celem firmy, jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, a także dbałość o infrastrukturę sieciową, od kilku lat stara się ona aktywnie uczestniczyć w życiu mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny. EnergiaPro podejmuje inicjatywy prospołeczne oraz wspiera rozwój takich obszarów, jak kultura i sztuka czy sport. Szczególnie dba o najmłodszych mieszkańców regionu, od pięciu lat prowadząc autorską akcję "Domy Pozytywnej Energii" skierowaną do wychowanków domów dziecka z terenu Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Firma, we współpracy z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, prowadzi także kampanię społeczną dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Bezpieczniej z prądem". Jej celem jest promocja racjonalnego korzystania z energii elektrycznej oraz bezpiecznego zachowania wokół infrastruktury energetycznej. Działania prowadzone przez EnergięPro w zakresie pomocy innym, traktowane jako integralna część działalności firmy, w znaczący sposób wpływają na rozwój regionu. Cieszą się one także ogromną popularnością i poparciem społecznym.