MSP oskarża przed prowokacjami w spółkach Skarbu Państwa

W związku z mającymi miejsce w ostatnim czasie prowokacjami polegającymi na telefonowaniu do spółek Skarbu Państwa i innych instytucji przez osoby powołujace się za ministra skarbu, szef resortu zwrócił się do odpowiednich organów, w tym do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o ich wyjaśnienie.

Osoby dzwoniące do spółek skarbu państwa podawały się za ministra Skarbu Państwa lub powoływały się na niego, żądały interwencji, wsparcia lub pomocy np. przy zawarciu umowy.

Jednocześnie minister Aleksander Grad zwrócił się z apelem o informowanie MSP lub bezpośrednio ABW o takich sytuacjach.