PGNiG broni sposobu realizacji swoich inwestycji

W związku z ukazaniem się w "Pulsie Biznesu" w dniu 25 lutego artykułu pt. ?Gazowe miliony bez przetargów?, PGNiG uważa, że wiele zawartych w nim tez jest nieprawdziwych i stanowi nadinterpretację.

PGNiG oświadczył, że realizuje wszystkie inwestycje zgodnie z obowiązującym prawem, a stwierdzenie, że "omija ustawę o zamówieniach publicznych", które sugeruje nieprzestrzeganie prawa przez spółkę uważa za nieprawdziwe.

Gazowa spółka wyjaśnia, że inwestycje polegające na budowie gazociągów wysokiego ciśnienia są realizowane przez wyspecjalizowane firmy, które następnie biorą pełną odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo wykonanych instalacji przesyłowych. PGNiG nie organizuje przetargów na dostawy materiałów niezbędnych do realizacji takich inwestycji np. rury, zawory, uszczelki czy materiały spawalnicze. Według PGNIG takie rozwiązanie zabezpiecza inwestora i ogranicza ryzyka w przypadku wystąpienia awarii gazociągu i zagrożenia katastrofą. Umożliwia bowiem inwestorowi w sposób skuteczny i przejrzysty dochodzenie roszczeń z tytułu nie uwzględnienia przez wykonawcę ryzyka wynikającego z ukrytych wad materiałowych lub technologicznych podczas procesu wytwarzania rur.

PGNiG zwraca uwagę, że rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane tak na rynku polskim, jak i na innych rynkach europejskich, a przetargów publicznych na dostawę rur powyżej 300 mm średnicy do budowy rurociągów węglowodorowych nie organizowały w ostatnich latach w Polsce żadne firmy.

Spółka stoi też na stanowisku, że nie ma obowiązku prowadzenia statystyk na temat cen rur zakupionych przez wykonawców do budowy gazociągów. Uważa, że nadinterpretacją jest teza, iż PGNiG nie ma wiedzy na temat kosztów zakupu rur do budowy gazociągów i przypomina, że od czasu powołania OGP GAZ-SYSTEM nie planuje realizacji inwestycji gazociągowych w sieci przesyłowej.

PGNiG przypomniał też, że organizuje cykliczne przetargi publiczne na zakup pakietów rur dla potrzeb sektora naftowego. Przetargi te, o wielomilionowej wartości (w 2006 r. - 92 070 359,63 zł; w 2007 r. - 92 088 084,59 zł; w 2008 r. - 100 509 016,32 zł; w 2009 r. - 82 763 938,68 zł) dotyczą zakupu rur okładzinowych, wydobywczych, dla podziemnych magazynów gazu oraz osprzętu dla otworów wiertniczych i magazynowych, informacje o czym znajdują się stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Stwierdzenie, że "na kupno materiałów wydaje co roku miliony złotych. Według niejasnych procedur" spółka uważa za zdecydowanie nieprawdziwe.