CP Energia podpisała kontrakt z OSM w Hajnówce

9 marca 2010 r. Carbon, spółka zależna CP Energii, podpisała umowę na sprzedaż gazu ziemnego o wartości niemal 20 mln zł, z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Hajnówce. Czas obwiązywania umowy to okres siedmiu lat od momentu rozpoczęcia dostaw gazu.

OSM w Hajnówce będzie zasilana gazem LNG. CP Energia zobowiązała się do wykonania prac inwestycyjnych związanych z budową stacji regazyfikacji i przyłącza. Dostawy gazu mają rozpocząć się po zakończeniu prac inwestycyjnych, w pierwszym kwartale roku 2011.

- Prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkunastoma firmami z regionu północno-wschodniej Polski wykorzystującymi gaz ziemny nie tylko do ogrzewania, ale również do celów technologicznych oraz do wytwarzania energii w skojarzeniu - powiedział Marcin Buczkowski, Prezes CP Energia.

W lutym br., CP Energia podpisała umowę z oddziałem PGNiG w Odolanowie dotyczącą zakupu gazu LNG w ilości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb swych krajowych klientów oraz pozwalającej na prowadzenie rozmów z kolejnymi, potencjalnymi odbiorcami gazu. Ponadto Grupa sprowadza LNG produkowany przez ZAO Kriogaz, spółkę zależną CP Energii działającą na terenie Federacji Rosyjskiej, która dysponuje własną fabryką LNG w miejscowości Kingisepp. Podpisała także kontrakty handlowe na dostawy LNG pochodzącego z fabryki Krioton w Wielkopolsce, która zasilana jest z polskich złóż gazu ziemnego.

Dodatkowo, w nieodległej perspektywie, otwiera się możliwość pozyskiwania gazu z obwodu Kaliningradzkiego, gdzie ZAO Kriogaz buduje nową fabrykę LNG. Ze względu na bliskość geograficzną jest to szczególnie istotne dla dostaw do klientów z rejonu Polski Północno-Wschodniej.