Oystein Loseth zostanie 12 kwietnia dyrektorem naczelnym Vattenfalla

12 kwietnia 2010r., Oystein Loseth przejmie stanowisko dyrektora generalnego koncernu Vattenfall. Oystein Loseth był do niedawna Dyrektorem Generalnym holenderskiej firmy energetycznej Nuon, która została przyłączona do Vattenfall Group 1 lipca 2009.

Oystein Loseth ma 51 lat i jest absolwentem inżynierii wodnolądowej w Trondheim. Pracuje w sektorze energetycznym prawie 25 lat, począwszy od norweskiego Statoil gdzie rozpoczął pracę w 1984, a następnie Statkraft i Naturkraft przed zatrudnieniem w Nuon w 2003 jako dyrektor generalny Sourcing and Trading. Pięć lat później w 2008, został mianowany Dyrektorem Naczelnym firmy Nuon.

- Oystein Loseth posiada wielostronne i wieloletnie doświadczenie w przemyśle energetycznym. Pomyślnie zarządzał firmą Nuon, osiągając bardzo dobre wyniki. Dlatego też jest on doskonałym kandydatem, aby przewodzić koncernowi i kontynuować jego rozwój, mówi Lars Westerberg, Prezes Rady Nadzorczej Vattenfall.

Lars G Josefsson obecnie przechodzi na emeryturę po dziesięciu latach pełnienia funkcji Dyrektora Naczelnego koncernu Vattenfall. W tym okresie Vattenfall powiększył obroty z 32 bilionów koron szwedzkich do ponad 205 bilionów. Koncern rozszerzył działalność na siedem krajów i w sumie 45 bilionów koron zostało przekazanych właścicielowi, państwu szwedzkiemu.