Jak zaksięgować odszkodowanie z PZU za pęknięte rury?

Pytanie: Rozliczana przeze mnie spółka z o.o. otrzymała odszkodowanie z PZU za szkodę, tj. pęknięcie rury i zalanie kilku pomieszczeń biurowych. Na jakie konto zaksięgować ww. odszkodowanie? Czy są to pozostałe przychody operacyjne?

Odpowiedź: Tak, otrzymane odszkodowanie zaksięguję Pani na koncie Pozostałe przychody operacyjne.

Istotę pozostałych przychodów operacyjnych określa art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor), zaś zysków nadzwyczajnych - art. 3 ust. 1 pkt 33 uor.

Właśnie sedno Pani pytania tkwi, czy odszkodowania za pęknięcie rury i zalanie pomieszczeń ująć jako pozostałe przychody operacyjne, czy jako zyski nadzwyczajne. Biorąc pierwotną przyczynę można stwierdzić, że będą to pozostałe przychody operacyjne (mieszczą się w ogólnym ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej), gdyż zyski nadzwyczajne są związane z klęskami - na przykład pożar, powódź.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 32 i 33 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 4 marca 2010 r.

Czytaj więcej w PortalFK.pl