SPEC inwestuje w światłowody

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozwija sieć światłowodową (SPECM@N). Do końca 2011 roku SPEC da Warszawie ponad 90 km tras światłowodowych.

SPEC położył pod ulicami Warszawy 7 magistralnych linii światłowodowych o łącznej długości ponad 45 km oraz projektuje 6 kolejnych magistral. W tym roku SPEC dotrze ze światłowodami do Pragi Północ i Południe oraz na Ochotę. Do 2011 roku sieć będzie liczyć ponad 90 km.

"SPECM@N nie jest core biznesem SPEC, ale i tak w tym roku nakłady na rozbudowę sieci sięgną 2,4% ogółu nakładów inwestycyjnych spółki, stanowiąc jednocześnie ok. 37% naszych nakładów na informatyzację." - wyjaśnia Andrzej Dańczak, szef IT w SPEC. "Nasi klienci to znaczący w Warszawie operatorzy telekomunikacyjni. W ubr. podwoiliśmy przychody z tytułu świadczenia usług teleinformatycznych. W tym roku planujemy ich wzrost o ok. 400% w porównaniu z 2009 r."

Opłaty za korzystanie z łączy mają charakter indywidualny. Składają się z dwóch elementów: jednorazowej opłaty przyłączeniowej oraz miesięcznego abonamentu, którego wysokość zależy od liczby włókien i liczby kilometrów dzierżawionej sieci światłowodowej. Według SPEC dzięki tak zindywidualizowanej ofercie, jego usługa jest tańsza o kilkanaście procent wobec usług innych warszawskich operatorów.

Spółka buduje sieć światłowodową wzdłuż 1700 km swoich rurociągów ciepłowniczych w Warszawie. SPEC wykorzystuje światłowody do zdalnego sterowania i monitorowania sieci ciepłowniczej, przesyłania danych w swojej sieci korporacyjnej. Szerokopasmowe łącza umożliwiają funkcjonowanie GIS (Systemie Informacji Geograficznej), a także zapewnią wysoką wydajność planowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego. SPEC może samodzielnie świadczyć usługi w zakresie szerokiego pasma, przy zachowaniu warunków SLA.