Porozumienie w sprawie budowy bloku w Elektrowni Blachownia

Tauron Polska Energia oraz jego spółka zależna - Południowy Koncern Energetyczny podpisały 23 marca porozumienie z KGHM Polska Miedź w sprawie powołania spółki ?Elektrownia Blachownia Nowa?. Nowa spółka zbuduje elektrownię węglową o mocy 910 MW na terenie PKE Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.

Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych partnerów oraz kredytu zaciągniętego przez nową spółkę.

 

Porozumienie jest efektem listu intencyjnego podpisanego pomiędzy KGHM Polska Miedź a Tauron Polska Energia w kwietniu 2009 roku. Na jego podstawie partnerzy przygotują niezbędne dokumenty do powołania spółki celowej. Jeszcze w tym roku opracowane i podpisane powinny zostać umowy spółki i wspólników oraz przeprowadzone niezbędne procedury z instytucjami zewnętrznymi.

 

W 2009 i na początku 2010 roku pracował wspólny zespół roboczy, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji współdziałania i modelu realizacji przedsięwzięcia.

Odbudowa mocy wytwórczych jest priorytetem dla Grupy Tauron zapisanym w strategii korporacyjnej do 2012 roku z perspektywą do 2020 roku. Dokument zakłada rozpoczęcie budowy nowych mocy na poziomie 3000 MW do 2012 roku.

 

Dywersyfikacja źródeł przychodu i wejście w branżę energetyczną to także jeden z priorytetów strategii KGHM Polska Miedź na lata 2009 - 2018