Nowy blok w elektrowni Alpiq w Kladnie

Elektrownia Alpiq w czeskim Kladnie niedaleko Pragi zostanie wyposażona w nowy blok o mocy 135 MW. Prace instalacyjne rozpoczną się w tym roku. Nowy blok jest znacznie wydajniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska niż poprzedni.

Istniejący blok węglowy jest blokiem najstarszej generacji w Republice Czeskiej. Został on uruchomiony w drugiej połowie lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. W ciągu kilku następnych miesięcy istniejący blok w elektrowni w Kladnie zostanie zastąpiony przez nowy. Wymiana, która jest wspierana przez radę miejską Kladna została zatwierdzona przez zarząd Alpiq.

 

Nowy 135 MW blok (mocy zainstalowana netto o 101 MW niż obecnie) jest wysoce wydajny i znacznie przyjaźniejszy dla środowiska. Istniejący blok nie będzie w stanie spełnić wchodzących w życie 1 stycznia 2016 r. nowych wytycznych UE w sprawie emisji dwutlenku węgla.

 

Nowy blok rozpocznie pracę pod koniec 2013 r., znacząco zwiększając moc wytwórczą elektrowni w Kladnie. Zakład będzie w stanie nie tylko dostarczać więcej prądu na rynek lokalny i regionalny, lecz również będzie produkować więcej energii cieplnej dla pobliskich gospodarstw domowych. Nowy blok został tak zaprojektowany, by można było w nim spalać do 10 proc. biomasy.