GPEC ma nową taryfę dla ciepła

Zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki od 8 kwietnia br. zaczyna obowiązywać nowa taryfa dla ciepła dla klientów firmy GPEC. Nowa taryfa została zatwierdzona na 3 lata, co zapewnia większą stabilność cen w tym okresie wszystkim odbiorcom ciepła.

Wzrost cen dla klientów wyniesie średnio 6,44%*. Skorzystaliśmy z możliwości określenia taryfy na okres 3 lat, czyli trzy razy dłuższy niż dotychczas, co zapewni naszym klientom większą stabilność i przewidywalność wydatków na ogrzewanie - mówi Arkadiusz Bruliński, Rzecznik Prasowy GPEC - Udało nam się także utrzymać ceny Ciepła Systemowego z GPEC na średnim poziomie w Polsce, pomimo wielu planowanych inwestycji modernizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców, a także konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze specyfiką ukształtowania terenu w naszym regionie. W Gdańsku występuje największa w Polsce różnica poziomów pomiędzy źródłem wytwarzania a budynkami, do których dostarczane jest ciepło, wynosząca ok. 120 m.

Taryfa dla ciepła zatwierdzana jest przez Urząd Regulacji Energetyki, co oznacza, że przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mogą samodzielnie kształtować cen. URE dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosku firmy i bierze pod uwagę jedynie uzasadnione wzrosty wydatków na przesył, dystrybucję, produkcję ciepła oraz niezbędne inwestycje modernizacyjno-rozwojowe. Nowa taryfa GPEC zaczyna obowiązywać dopiero po zakończeniu najbardziej intensywnego okresu grzewczego - dodaje Marek Kozikowski, Dyrektor ds. Inwestycji i Taryfikacji GPEC.

W ramach inwestycji planowanych przez GPEC na 2010 rok znalazła się między innymi wymiana ciepłociągów o długości prawie 3 km, wymiana izolacji ciepłociągów o długości ponad 2 km, rozbudowa ok. 13 kilometrów sieci przesyłowych oraz lokalnych sieci osiedlowych i rozbudowa sieci magistralnych. Firma już od kilku lat prowadzi także intensywne działania mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania wewnątrz firmy i dostosowanie do obecnych warunków rynkowych. Prowadzone i planowane procesy restrukturyzacyjne oraz zmiany organizacyjne umożliwiają utrzymanie wzrostu taryfy dla ciepła GPEC na niskim poziomie, a także na stosowanie jej przez tak długi okres jak 3 lata - wyjaśnia Arkadiusz Bruliński.

GPEC obecnie koncentruje się na rozbudowie systemu ciepłowniczego w Gdańsku i jego okolicach, jednocześnie wprowadzając nowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i technologii zdalnych odczytów ciepłomierzy. Firma należy do liderów wśród dostawców ciepła w kraju pod względem standardów obsługi klienta oraz jakości i stabilności dostaw.