Olsztyn kupuje energię 15 proc. taniej

Okazuje się, że nie tylko odbiorcy przemysłowi potrafią dobrze zaoszczędzić na zakupie energii elektrycznej. Urząd Miasta Olsztyn po raz pierwszy zorganizował przetarg na zakup energii dla wszystkich swoich jednostek, dzięki czemu zaoszczędził ok. 2,5 mln zł, co stanowi ok. 15 proc. kosztów zakupu energii przez miasto.

Urząd Miasta Olsztyn zorganizował przetarg na zakup energii elektrycznej dla wszystkich swoich placówek, jednostek i zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury, spółek miejskich, zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek administracji zespolonej. W ten sposób wszystkie szkoły, przedszkola, MZDiM, miejskie spółki i zakłady, ratusz, Teatr Lalek, biblioteki miejskie, BWA, obserwatorium astronomiczne, MOK, Szpital Miejski oraz Komenda Straży Pożarnej (łącznie 572 punkty odbioru energii) wystąpiły w postępowaniu przetargowym jako jeden podmiot pod nazwą GRUPA UM Olsztyn, zużywający w ciągu roku ponad 35 GWh energii elektrycznej. Na odbiorców tych przypada pond 30% energii elektrycznej zużywanej łącznie w całym Olsztynie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedawcą energii dla GRUPY UM Olsztyn nadal pozostała ENERGA OBRÓT.

Obecnie olsztyński Urząd Miasta już przygotowuje się do postępowania przetargowego na zakup energii na 2011r., w którym GRUPA Olsztyn rozszerzona zostanie o inne podmioty.