UDT zawarł porozumienie o współpracy z SITLiD

W dniu 8 kwietnia br. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa (SITLiD).

Urząd Dozoru Technicznego reprezentowali Pan Marek Walczak - Prezes UDT oraz Pani Anna Gerymska - Dyrektor Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa reprezentowali Przewodniczący Zarządu Głównego SITLiD Pan prof. dr hab. Piotr Paschalis- Jakubowicz oraz Sekretarz Generalny SITLiD Pan mgr inż. Andrzej Nowakowski. Słowo wstępne wygłosił Prezes UDT, przedstawiając misję, zadania oraz krótką charakterystykę Urzędu Dozoru Technicznego. Przewodniczący Zarządu Głównego SITLiD przedstawił stowarzyszenie oraz omówił generalne założenia Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa w ramach PEFC. Następnie Pani Dyrektor UDT-CERT zaprezentowała obszary przyszłej współpracy między Jednostką Certyfikującą UDT-CERT, działającą w strukturze UDT oraz SITLID.

Współpraca będzie obejmowała między innymi organizowanie szkoleń w zakresie oceny zgodności urządzeń technicznych z wymaganiami przepisów, organizowanie szkoleń dotyczących Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC, wspólne podejmowanie działań promujących Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC.

PEFC to skrót od Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów). PEFC został utworzony w 1999 roku w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej oraz oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji leśnej. W Polsce akredytacja zostanie oparta o Polskie Centrum Akredytacji, które współpracuje w tym zakresie z Radą PEFC Polska.

W ramach certyfikacji PEFC istnieją dwie usługi, które jednostka certyfikująca oferuje niezależnie. Pierwsza usługa dotyczy certyfikacji gospodarki leśnej i adresowana jest do właścicieli i zarządzających lasem. Druga, certyfikacja łańcucha dostaw (Coc- Chain of Custody) dotyczy wszelkich produktów wytwarzanych z surowców pochodzących z lasu z certyfikatem gospodarki leśnej. Klientami jednostki certyfikującej mogą być: tartaki, drukarnie, wydawnictwa, zakłady meblowe, zakłady papiernicze.

W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział goście zaproszeni przez Prezesa UDT oraz przez Przewodniczącego SITLID, których obecność uświetniła wagę podpisanego dokumentu.