Notowania złotego wciąż stabilne

Na początku dzisiejszej sesji kurs EUR/PLN pozostawał w pobliżu poziomu 3,8700. Notowania franka i dolara kształtowały się natomiast w okolicach odpowiednio: 2,6900 PLN za CHF i 2,8400 PLN za USD.

Najbliższe dni prawdopodobnie przyniosą konsolidację złotego - z jednej strony bowiem na światowych rynkach panują pozytywne nastroje. Z drugiej jednak ostatnia interwencja Narodowego Banku Polskiego, nakierowana na zahamowanie zbyt dynamicznej aprecjacji złotego, powstrzymuje skutecznie inwestorów przed większymi zakupami krajowej waluty.

Wciąż nie ustają dyskusje wokół osoby przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej. W poniedziałek RPP powołała na swojego przewodniczącego P. Wiesiołka dotychczasowego wiceprezesa NBP, a obecnie pełniącego obowiązki prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ma on uczestniczyć w posiedzeniach Rady z prawem do decydującego głosu. Konstytucjonaliści nie są jednak zgodni co do zakresu jego kompetencji. Wszyscy członkowie RPP wraz z prezesem NBP składają przed parlamentem ślubowanie o bezstronności, zakładającej kierowanie się w decyzjach jedynie wiedzą i doświadczeniem. Pozostali członkowie zarządu banku centralnego, w tym wiceprezes takiej przysięgi nie składają. Wiesiołek wszedł zatem do Rady bez wcześniejszego ślubowania, co zdaniem części konstytucjonalistów przekreśla jego prawo do głosowania w czasie posiedzeń. Póki co jednak aktualna jest decyzja przyznająca prawo głosu nowemu przewodniczącemu RPP z ryzykiem późniejszego kwestionowania jego decyzji.

Początek dzisiejszej sesji azjatyckiej przyniósł wzrost kursu EUR/USD. Wartość euro względem dolara dotarła do poziomu 1,3660. Następnie obserwowaliśmy niewielkie odreagowanie do 1,3625. Kurs EUR/USD niezmiennie zachowuje potencjał do dalszych wzrostów. Potencjalny cel dla notowań tej pary walutowej to poziom 1,3800.

Wyniki wczorajszej aukcji greckich 26- i 52-tygodniowych bonów należy ocenić dość pozytywnie. Aukcja cieszyła się stosunkowo dużym zainteresowaniem, dzięki czemu władzom Grecji udało się sprzedać więcej papierów dłużnych niż planowano. Kraj ten zapowiedział, że w dalszym ciągu będzie próbował pozyskiwać finansowanie z rynku, wstrzymując się z aktywacją pakietu pomocy UE-MFW. Mimo dość pozytywnej oceny aukcji greckiego długu, notowania obligacji wyemitowanych wcześniej przez władze Grecji nie zareagowały zbyt silnie. Obecnie ich rentowności nawet nieznacznie wzrastają. Wynika to z faktu, iż ze strony Niemiec wciąż pojawiają się głosy przeciwne pakietowi pomocy, który w przyszłości może aktywować grecki rząd. Kwestia ta nie pozwala obecnie na większe wzrosty kursu EUR/USD.

Obecnie za zwyżką wartości euro względem dolara przemawia sytuacja w notowaniach indeksu dolara. Indeks ten luką pokonał linię trendu wzrostowego, obserwowanego od grudnia 2009 r. Ostatnie sesje nie przyniosły próby powrotu ponad tę linię, co może przemawiać za spadkiem wartości amerykańskiej waluty, również względem euro.

Dzisiaj poznamy kilka wskaźników, które mogą mieć wpływ na notowania EUR/USD. Wśród nich najważniejszy będzie odczyt marcowej dynamiki sprzedaży detalicznej z USA, prezentowany o godz. 14.30.