GAZ-SYSTEM współpracuje z AGH

19 kwietnia br. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie podpisała porozumienie o współpracy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Porozumienie będzie realizowane w ramach współpracy z Wydziałem Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydziałem Energetyki i Paliw AGH.

GAZ-SYSTEM to firma odpowiedzialna za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Spółka zarządza siecią gazociągów przesyłowych o długości ponad 9,7 tysięcy kilometrów, pełniąc tym samym rolę firmy strategicznej dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

- Nasza współpraca z największymi przedsiębiorstwami przynosi doskonałe rezultaty. Strategia AGH zakłada, że kształcenie na najwyższym poziomie możliwe jest wyłącznie w ścisłej współpracy z najważniejszymi firmami - mówi prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor AGH. - Wsparcie działalności uczelni przez GAZ-SYSTEM to dla nas cenna inicjatywa. Umożliwi ona m.in. organizację stypendiów oraz praktyk studenckich i staży naukowych w spółce. Dodatkowo pozwoli studentom na korzystanie z wiedzy ekspertów zatrudnionych w GAZ-SYSTEM. Dzięki porozumieniu o współpracy możliwe będzie również współorganizowanie konferencji naukowych oraz wspieranie w rozwijaniu bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej.

- Pierwszą inicjatywą, w której GAZ-SYSTEM będzie uczestniczyć, jest przygotowanie dla studentów AGH laboratorium numerycznego logistyki i zarządzania sieciami przesyłowymi w oparciu o zaawansowany symulator przepływu gazu w sieciach - podkreśla Wojciech Kowalski, Członek Zarządu GAZ-SYSTEMU - Specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwia obliczanie wszystkich procesów zachodzących w systemach gazociągów przesyłowych, wykorzystujemy na co dzień w naszej spółce. Dlatego jest dla nas niezmiernie ważne, aby studenci ucząc się korzystali z praktycznych narzędzi.

 

Zgodnie z przyjętym Programem Corporate Social Responsibility GAZ-SYSTEM aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy z zakresu ekologii i edukacji.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest pierwszą uczelnią techniczną, z którą GAZ-SYSTEM rozpoczął współpracę w ramach długofalowego projektu wspierania działań proedukacyjnych.