Nowy zarząd EuroPol Gazu

Walne zgromadzenie EuroPol Gazu na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia powołało dwóch polskich członków zarządu spółki.

Na stanowisko prezesa zarządu powołany został Mirosław Dobrut, a wiceprezesa Zdzisław Janka.