Powstanie Stowarzyszenie Przemysłu Termicznej Energetyki Słonecznej

W Polsce powstanie Stowarzyszenie działające na rzecz przemysłu energetyki słonecznej cieplnej.

Do tej pory przemysł i firmy usługowe działające w obszarze energetyki słonecznej nie miały swojej formalnej reprezentacji i nie mogły aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu i konsultacji programów i regulacji prawnych dotyczących tego sektora.

W Europie istnieje 17 krajowych stowarzyszeń przemysłu termicznej energetyki słonecznej, które są członkami Europejskiej Federacji Przemysłu Termicznej Energetyki Słonecznej (ESTIF). W czasie III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej zostanie zawiązane krajowe Stowarzyszenia Przemysłu Termicznej Energetyki Słonecznej (SPTES). Członkami założycielami są członkowie Panelu Producentów i Instalatorów Urządzeń Energetyki Słonecznej (tzw. Panel Słoneczny "20 x 2020"), stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich zarejestrowanych w Polsce firm i instytucji, działających szeroko na rzecz wykorzystania energii słonecznej.

SPTES stanie się 18 tzw. "zbiorowym" członkiem ESTIF.

Obecnie Instytut Energetyki Odnawialnej jest na etapie przygotowania i konsultacji prawnej projektu statutu SPTES. Głównym celem i zadaniem SPTES będzie lobbing na rzecz całego sektora energetyki słonecznej, dotychczas słabo dostrzeganego przez Ministerstwo Gospodarki, które od 2004 roku w układzie kompetencyjnym Rady Ministrów przejęło (od Ministerstwa Środowiska) odpowiedzialność za sektor energetyki odnawialnej.