Royal Navy wybrała IFS na dostawcę usług wsparcia oraz hostingu aplikacji

Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii wybrała spółkę IFS Defence na dostawcę usług wsparcia oraz hostingu aplikacji dla użytkowanego systemu UMMS (UK MoD Navy Maintenance Management System), odpowiedzialnego za utrzymanie i remonty. Kontrakt określa plany i możliwości związane ze świadczeniem usług przez okres do pięciu lat, a jego suma sięga 7,9 mln funtów.

Brytyjska Królewska Marynarka Wojenna wykorzystuje system UMMS jako podstawowe narzędzie do bieżącego obsługiwania, planowania i zarządzania utrzymaniem gotowości bojowej zarówno nawodnych, jak i podwodnych okrętów oraz innych jednostek pływających. System ten jest także eksploatowany w ramach organizacji zrzeszającej pływające jednostki pomocnicze Marynarki Wojennej. IFS Defence przejęła ten produkt po zakupie spółki ISC Ltd w lutym 2007 r. Uruchomienie usług wsparcia przewidziane jest na kwiecień 2010 r.

Lotnictwo i obrona to dla firmy IFS jeden z docelowych sektorów. IFS Applications oferuje w standardzie zaawansowaną funkcjonalność, która spełnia wysokie wymagania sił zbrojnych. W pełni zintegrowane rozwiązania w zakresie obsługi technicznej, napraw i remontów (Maintenance, Repair and Overhaul - MRO), logistyka bazująca na wydajności (Performance Based Logistics - PBL), zarządzanie projektami, zarządzanie flotą, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz inne komponenty IFS Applications pomagają zagwarantować bieżącą analizę i planowanie wielkości zasobów, zaopatrywanie i dostępność - trzy kluczowe aspekty zarządzania sprzętem i uzbrojeniem wojskowym w celu osiągnięcia i utrzymania pełnej gotowości bojowej. IFS dostarcza również rozwiązania dla przemysłu obronnego, które wspomagają projektowanie, planowanie i realizację produkcji, wytwarzanie części zamiennych i wsparcie logistyczne podczas całego cyklu eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego - od jego wyprodukowania aż do wycofania z użytkowania.

Klientami firmy IFS w sektorze lotnictwa i obrony są instytucje podległe między innymi ministerstwom obrony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Norwegii, a także konsorcjum Eurofighter. Rozwiązania IFS wykorzystują również firmy świadczące usługi MRO, takie jak: Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific i Jet Turbine Services. Ponadto IFS dostarcza rozwiązania dla wiodących producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, takich jak: General Dynamics, Lockheed Martin, BAE Systems, Saab Aerosystems oraz GE Aircraft Engines. Do klientów IFS w tym obszarze należą również rosyjskie Zakłady Remontowe Wnukowo- VARZ-400, zakłady Ilyushin i NPO Saturn.